Heeft verstrekking van de medische gegevens tuchtrechtelijke gevolgen?

De behandelaar is op grond van de Wet forensische zorg verplicht het volledige dossier van de verdachte te verstrekken en kan zich daarbij niet beroepen op het medisch beroepsgeheim. De behandelaar kan dan ook niet tuchtrechtelijk, strafrechtelijk of civielrechtelijk worden aangesproken op schending van het beroepsgeheim. Wel kan de behandelaar tuchtrechtelijk worden aangesproken op het niet verstrekken, te laat verstrekken, onzorgvuldig verstrekken of onvolledig verstrekken van het dossier.