Uit wie bestaat de Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi?

De commissie bestaat uit een tweetal artsen, waarvan één psychiater, een gedragsdeskundige (psycholoog) en twee juristen. De psychiater is tevens voorzitter van de commissie.