Wat houdt de Regeling Weigerende Observandi in?

Op 1 januari 2019 is de Wet Forensische Zorg in werking getreden. In deze wet is een nieuwe regeling opgenomen die het bij een verdachte die medewerking aan een onderzoek naar de geestestoestand weigert en waarbij de deskundigen van het Pieter Baan Centrum niet tot een advies komen, mogelijk maakt om in geval van zeer ernstige misdrijven, zonder diens toestemming, bestaande medische gegevens over de verdachte op te vragen bij zijn behandelaren. Door het gebruik van eerdere medische gegevens kan er bij weigerende observandi een vollediger advies worden uitgebracht aan de rechter over de geestestoestand van de verdachte en noodzakelijkheid van een tbs-maatregel.