Wat houdt de wettelijke verstrekkingsplicht in? Is toestemming van de patiënt nodig?

De wettelijke verstrekkingsplicht maakt dat de behandelaar gehouden is binnen 5 werkdagen het volledige dossier aan de commissie te verstrekken. De behandelaar is door de wettelijke verstrekkingsplicht ontheven van zijn zwijgrecht. De behandelaar komt daarom geen beroep toe op het medische beroepsgeheim en het daaraan gerelateerde verschoningsrecht. De wettelijke verstrekkingsplicht houdt ook in dat voor de verstrekking van de gegevens aan de commissie niet de toestemming van de patiënt vereist is. De behandelaar is ook niet verplicht om de patiënt te informeren over de verstrekking van de gegevens aan de commissie, ook al mag hij of zij dat natuurlijk wel. De Officier van Justitie informeert de verdachte schriftelijk, na ontvangst van het advies van de commissie, over de verstrekking van de medische gegevens door de behandelaar en over de inhoud van het advies van de commissie.