Welke gegevens moet een behandelaar verstrekken?

Behandelaren zijn wettelijk verplicht het volledige medische dossier betreffende de behandeling te verstrekken. Over het algemeen wordt in een medisch dossier de inhoud van het medisch handelen, gegevens die een rol spelen bij het onderhouden van de continuïteit van zorg, gegevens die voor een patiënt ook bij volgende behandeling, onderzoek en begeleiding relevant blijven en schriftelijke wilsverklaringen vastgelegd. Indien deze gegevens informatie over derden bevatten behoort deze informatie ook tot het medisch dossier.