Welke gegevens moet een behandelaar verstrekken?

Behandelaren zijn verplicht het volledige behandeldossier over een verdachte te verstrekken en zij maken dus geen inhoudelijke afweging over de bruikbaarheid van de gegevens voor de strafzaak. De wetgever heeft expliciet bepaald dat de AGWO de behandelgegevens beoordeelt op bruikbaarheid en filtert. Alleen de bruikbare gegevens worden verstrekt aan gedragsdeskundige rapporteurs die aanvullend rapporteren over de geestvermogens van de verdachte.

Over het algemeen bevat een behandeldossier informatie over de intake, symptomen en diagnostiek, een beschrijving van het medisch handelen, van het soort zorg/behandeling dat is verleend en bevat het informatie over het type behandelaar dat de behandeling heeft verricht. Ook kan een behandeldossier informatie bevatten over de behandeltrouw van een patiënt, over de continuïteit van zorg en over het al dan niet afronden van een behandeling. Tevens kan er informatie in een behandeldossier staan over eerdere behandelingen, mogelijk bij andere behandelaren. Ook gegevens die voor een patiënt relevant blijven bij een volgende behandeling, gegevens over onderzoek en begeleiding en schriftelijke wilsverklaringen kunnen onderdeel uitmaken van een behandeldossier. Indien de behandelgegevens informatie over derden bevatten, behoort ook deze informatie tot het behandeldossier.