Hoe is de AGWO samengesteld?

De AGWO betreft een multidisciplinaire commissie die bestaat uit twee artsen, waarvan ten minste één psychiater, een gedragsdeskundige en twee juristen. De psychiater is tevens de voorzitter van de AGWO. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de minister voor Rechtsbescherming. Herbenoeming is mogelijk voor een aansluitende periode van vier jaar. Op de pagina Samenstelling van de AGWO leest u uit welke leden de AGWO op dit moment bestaat.