Is het verstrekken van medische gegevens aan de adviescommissie veilig?

Voor de gegevensverstrekking ontvangen de behandelaren een unieke gebruikersnaam, waarmee zij toegang krijgen tot het beveiligde portal van de commissie. Via dit portal kunnen de behandelaren de gegevens uploaden. Tot er een besluit is van de Penitentiaire Kamer tot verstrekking van de gegevens aan deskundigen van het Pieter Baan Centrum voor aanvullend onderzoek naar de geestvermogens, blijven de gegevens onder de commissie. De Officier van Justitie noch de Penitentiaire Kamer krijgt de beschikking over de door de behandelaar verstrekte medische gegevens. Op alle leden van de commissie rust een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun taak de beschikking krijgen.