Wat te doen bij een gelijktijdig verzoek om vernietiging van het medisch dossier?

Indien een patiënt verzoekt om vernietiging van zijn dossier, dan dient de behandelaar hier op grond van artikel 7:455, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek in beginsel binnen drie maanden gehoor aan te geven. Op dit vernietigingsrecht bestaat echter uitzonderingen. Een gelijktijdig verzoek tot verstrekking van het dossier door de Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi is zo’n uitzondering. Slachtoffers, nabestaanden en de samenleving hebben in dat geval immers een aanmerkelijk belang bij het bewaren van de medische gegevens. Bij vragen hierover wordt aangeraden contact op te nemen met de eigen beroepsorganisatie.