Wat doet de commissie

Wat doet de commissie

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi adviseert op verzoek van de Officier van Justitie, na verstrekking van medische gegevens door de behandelaar, over de bruikbaarheid van deze medische gegevens voor de vaststelling van de aanwezigheid van een geestesstoornis.

Het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi schrijft de volgende procedure voor: