Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 is beschreven welke activiteiten de AGWO heeft verricht. Tevens is het werkproces toegelicht en er wordt informatie gegeven over de wijze waarop is bijgedragen aan communicatie over de regeling weigerende observandi en de rol van de AGWO daarbinnen.