Home

Als een verdachte in een strafzaak wordt verdacht van een ernstig misdrijf en hij medewerking aan gedragsdeskundig onderzoek weigert, kan de officier van justitie de Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO) verzoeken gegevens op te vragen bij behandelaren bij wie de verdachte in behandeling is (geweest).

Advisering door de AGWO

De AGWO adviseert de officier van justitie over de bruikbaarheid van de verkregen behandelgegevens, bezien vanuit de strafzaak. De officier van justitie kan vervolgens een vordering indienen bij de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Als deze kamer het noodzakelijk en proportioneel acht de behandelgegevens door gedragsdeskundigen te laten gebruiken voor aanvullend onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte, zendt de AGWO de gegevens aan de gedragsdeskundige rapporteurs. Zij schrijven vervolgens een aanvullende rapportage, die aan de officier van justitie en de strafrechter wordt verzonden. Deze informatie over de persoon van de verdachte wordt in de strafzaak gebruikt om te bepalen in hoeverre het strafbare feit aan de verdachte kan worden toegerekend en wordt gebruikt om de zaak op een adequate manier af te doen.

Leeswijzer

Op deze site kunt u lezen wat de AGWO doet en hoe de commissie is samengesteld. Ook kunt u meer informatie vinden over de toepasselijke wet- en regelgeving en wordt de procedure bij advisering toegelicht. Tevens vindt u hier contactgegevens en interessante documenten, zoals publicaties over de regeling weigerende observandi.