Home

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi adviseert bij een zeer ernstig misdrijf de officier van justitie over het bestaan en de bruikbaarheid van medische gegevens over de verdachte voor de eventuele vaststelling van een geestesstoornis.