Jaarverslagen en publicaties

De AGWO brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Hierin staat beschreven welke activiteiten er in dat jaar zijn ondernomen. Ook worden bijzondere ontwikkelingen vermeld. Voorts publiceert de AGWO artikelen vanuit haar expertise. Op deze pagina vindt u jaarverslagen en gepubliceerde artikelen.

Jaarverslagen

Publicaties

Journaal GGZ en Recht

Een beschrijvend artikel over de werking en waarborgen van de regeling weigerende observandi, geschreven door de voorzitter en de secretaris van de AGWO: prof. dr. R.J. (Robbert-Jan) Verkes en mr. D.A.J. (Diana) Buylinckx.

Informatiebrochure

Er is een informatiebrochure ontwikkeld, die specifiek is bedoeld voor behandelaren en hun beroepsorganisaties. In deze brochure wordt informatie gegeven over de regeling weigerende observandi. De procedure van advisering door de AGWO wordt beschreven en ingegaan wordt op de verstrekkingsplicht die voor behandelaren geldt.