Jaarverslagen en publicaties

De AGWO brengt jaarlijks een jaarverslag uit. Hierin staat beschreven welke activiteiten er in dat jaar zijn ondernomen. Ook worden bijzondere ontwikkelingen vermeld. Voorts publiceert de AGWO artikelen vanuit haar expertise. Op deze pagina vindt u jaarverslagen en gepubliceerde artikelen.

Jaarverslagen

Publicaties

Strafblad

In dit artikel wordt de regeling weigerende observandi aan de hand van een concrete zaak geduid. De regeling wordt tevens geplaatst in de juridische en maatschappelijke context en in de context van de overige maatregelen die in 2018 zijn genomen om de weigerproblematiek aan te pakken. Dit artikel is geschreven door mr. D.M. (Diederik) Thierry, raadsheer in het gerechtshof Den Haag en lid van de AGWO.

Journaal GGZ en Recht

Een beschrijvend artikel over de werking en waarborgen van de regeling weigerende observandi, geschreven door de voorzitter en de secretaris van de AGWO: prof. dr. R.J. (Robbert-Jan) Verkes en mr. D.A.J. (Diana) Buylinckx.

Informatiebrochure

Er is een informatiebrochure ontwikkeld, die specifiek is bedoeld voor behandelaren en hun beroepsorganisaties. In deze brochure wordt informatie gegeven over de regeling weigerende observandi. De procedure van advisering door de AGWO wordt beschreven en ingegaan wordt op de verstrekkingsplicht die voor behandelaren geldt.