Over de AGWO

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO) adviseert op verzoek van de officier van justitie, na verstrekking van medische gegevens door de behandelaar, over de bruikbaarheid van deze medische gegevens voor de vaststelling van de aanwezigheid van een geestesstoornis. Op deze pagina leest u meer over de werkwijze van de AGWO.

Werkwijze van de AGWO

In het Besluit Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi is de werkwijze en de besluitvorming van de AGWO nader uitgewerkt. De procedure van advisering is als volgt ingericht.

Procedure van advisering