Samenstelling van de commissie

Samenstelling van de commissie

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: dr. R.J. Verkes (psychiater)

  • Plaatsvervangend voorzitter: dr. T.W.D.P. van Os (psychiater)

  • Juristen: mr. J.C.J. Dute, mr. D.M. Thierry en mw. mr. T.E. Stikker.

  • Arts: mw. drs. H.C. Tjeerdsma.

  • Gedragsdeskundigen: dr. W.F.J.M. van Kordelaar en drs. P.C. Braun.

Secretarissen van de adviescommissie zijn mw. mr. H.G. Leentvaar-Loohuis en mw. mr. D. Buylinckx.