Samenstelling van de AGWO

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO) is een multidisciplinaire commissie. Iedere commissie bestaat altijd uit twee artsen, onder wie een psychiater die tevens de voorzitter is, één gedragsdeskundige en twee juristen.

Samenstelling van de AGWO

De AGWO kent op dit moment de volgende samenstelling:

Voorzitter

  • prof. dr. R.J. (Robbert-Jan) Verkes - psychiater

Vice-voorzitter

  • dr. T.W.D.P. (Titus) van Os - psychiater

Arts

  • drs. H.C. (Hilda) Tjeerdsma - neuroloog

Gedragsdeskundigen

  • drs. P.C. (Peter) Braun - GZ-psycholoog
  • dr. W.F.J.M. (Wim) van Kordelaar - klinisch psycholoog

Juristen

  • prof. mr. J.C.J. (Jos) Dute
  • mr. T.E. (Tineke) Stikker
  • mr. D.M. (Diederik) Thierry

Een secretaris woont de vergadering ter verslaglegging bij en concipieert na afloop het advies.

Secretarissen

  • mr. D.A.J. (Diana) Buylinckx
  • mr. H.G. (Ellen) Leentvaar - Loohuis

Periode van aanstelling

De leden van de AGWO worden door de minister voor Rechtsbescherming benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor een aansluitende periode van ten hoogste vier jaar.

Onafhankelijke positie

De onafhankelijke positie van de AGWO is gewaarborgd doordat de AGWO geen aanwijzingen van de minister ontvangt over de te hanteren methodiek, de oordeelsvorming en de inhoudelijke advisering. Bovendien zijn de leden onafhankelijk van hun eigen instelling voor de AGWO werkzaam. De onafhankelijkheid wordt benadrukt door de vestiging van de AGWO in Utrecht.

Instellingsbesluit AGWO

In het Instellingsbesluit Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (Instellingsbesluit) is de samenstelling en de onafhankelijkheid van de AGWO nader uitgewerkt.