11 Vragen en antwoorden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wat doet de Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi?

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi adviseert op verzoek van de Officier van Justitie, na verstrekking ...

Vraag en antwoord

Wat houdt de Regeling Weigerende Observandi in?

Op 1 januari 2019 is de Wet Forensische Zorg in werking getreden. In deze wet is een nieuwe regeling opgenomen die het bij een ...

Vraag en antwoord

Welke waarborgen voor privacy gelden er bij de Regeling Weigerende Observandi?

De regeling wordt niet standaard ingezet in alle gevallen van een weigerende verdachte, maar alleen in die gevallen waarin ...

Vraag en antwoord

Wat wordt van de behandelaar verwacht?

De behandelaren zijn, bij een verzoek van de commissie, op grond van de Wet Forensische Zorg wettelijk verplicht het volledige ...

Vraag en antwoord

Welke gegevens moet een behandelaar verstrekken?

Behandelaren zijn wettelijk verplicht het volledige medische dossier betreffende de behandeling te verstrekken. Over het algemeen ...

Vraag en antwoord

Wat gebeurt er met de medische gegevens na verstrekking door de behandelaar?

De commissie brengt vervolgens een advies aan de Officier van Justitie uit over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van ...

Vraag en antwoord

Uit wie bestaat de Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi?

De commissie bestaat uit een tweetal artsen, waarvan één psychiater, een gedragsdeskundige (psycholoog) en twee juristen. De ...

Vraag en antwoord

Is het verstrekken van medische gegevens aan de adviescommissie veilig?

Voor de gegevensverstrekking ontvangen de behandelaren een unieke gebruikersnaam, waarmee zij toegang krijgen tot het beveiligde ...

Vraag en antwoord

Wat houdt de wettelijke verstrekkingsplicht in? Is toestemming van de patiënt nodig?

De wettelijke verstrekkingsplicht maakt dat de behandelaar gehouden is binnen 5 werkdagen het volledige dossier aan de commissie ...

Vraag en antwoord

Heeft verstrekking van de medische gegevens tuchtrechtelijke gevolgen?

De behandelaar is op grond van de Wet forensische zorg verplicht het volledige dossier van de verdachte te verstrekken en kan ...

Vraag en antwoord

Ga naar