Over de wet- en regelgeving

De mogelijkheid om de Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO) in te schakelen om behandelgegevens op te vragen is eind 2019 toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht. Dit betreft de zogenaamde Regeling Weigerende Observandi, die is opgenomen in artikel 37a lid 6 – 9 Wetboek van Strafrecht en nader is uitgewerkt in het Besluit Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi. Op deze pagina leest u meer over de context en het doel van de regeling en u leest meer over de waarborgen waarmee de regeling is omkleed.

Doel van de Regeling Weigerende Observandi

Met de regeling beoogt de wetgever te voorkomen dat personen die een ernstig delict hebben gepleegd en een gevaar voor de samenleving vormen een tbs-maatregel effectief kunnen ontlopen door gedragsdeskundig onderzoek te weigeren.