Over de wetgeving

Wet Forensische Zorg

Op 1 januari 2019 is de Wet Forensische Zorg in werking getreden. In deze wet is in artikel 7.1 onder onderdeel F, de "regeling weigerende observandi" opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om in geval van zeer ernstige misdrijven, bij de weigerende verdachte waarbij het Pieter Baan Centrum niet tot een advies komt, zonder diens toestemming, bestaande medische gegevens over de verdachte op te vragen bij zijn behandelaren.

Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi

De multidisciplinaire Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi adviseert, op grond van artikel 37a, negende lid, van het Wetboek van Strafrecht, op verzoek van de Officier van Justitie, na verstrekking van de medische gegevens door de behandelaren, over de bruikbaarheid van deze medische gegevens voor het opstellen van een rapportage over de geestestoestand.

Besluit

Het Besluit Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi bevat de uitwerking van de "regeling weigerende observandi". Zo bevat het besluit regels over de werkwijze, de geheimhouding en de besluitvorming van de multidisciplinaire commissie, alsmede over de gegevens in het advies.

Instellingsbesluit

De onafhankelijkheid en samenstelling van de commissie zijn nader uitgewerkt in het Instellingsbesluit van de commissie.