Artikel Strafblad - regeling weigerende observandi

Een duiding van de regeling weigerende observandi aan de hand van een concrete zaak. De regeling wordt tevens geplaatst in de juridische en maatschappelijke context en in de context van de overige maatregelen die in 2018 zijn genomen om de weigerproblematiek aan te pakken.