Toegankelijkheid

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Toegankelijkheid 'by design'

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Toegankelijkheidsverklaring

De Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Tot op heden is deze website nog niet getoetst op conformiteit met dit besluit.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.