Informatiebrochure

Deze informatiebrochure is bedoeld voor behandelaren en hun beroepsorganisaties en geeft informatie over de regeling weigerende observandi. De procedure van advisering door de AGWO wordt beschreven en ingegaan wordt op de verstrekkingsplicht die voor behandelaren geldt.