Wat houdt de wettelijke verstrekkingsplicht voor een behandelaar in?

Deze plicht houdt in dat de behandelaar, zonder toestemming van zijn patiënt, het volledige behandeldossier binnen vijf werkdagen dient te verstrekken aan de AGWO, op grond van een wettelijke plicht die in artikel 37a lid 6 Wetboek van Strafrecht staat beschreven. Met deze wettelijke plicht wordt het beroepsgeheim doorbroken dat op een behandelaar rust op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. De behandelaar kan dus geen beroep doen op zijn geheimhoudingsplicht of op het daaraan gerelateerde verschoningsrecht. De behandelaar mag zijn patiënt informeren over de verstrekking van het behandeldossier, maar is dit niet verplicht. De officier van justitie informeert de verdachte schriftelijk over de verstrekking van de behandelgegevens en over de inhoud van het advies van de AGWO.