Hoe moet een behandelaar handelen als zijn patiënt verzoekt om vernietiging van zijn behandeldossier en de AGWO verzoekt om verstrekking van het dossier?

Als een patiënt verzoekt om vernietiging van zijn behandeldossier, dient de behandelaar binnen drie maanden gehoor te geven aan dit verzoek en het dossier te vernietigen, op grond van artikel 7:455 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Op dit vernietigingsrecht bestaan uitzonderingen, die staan beschreven in het tweede lid van dit artikel. Anderen kunnen immers een aanmerkelijk belang hebben bij bewaring van de behandelgegevens en een wet kan zich tegen vernietiging van de gegevens verzetten. Het is aan de behandelaar om in een concreet geval een afweging te maken tussen de belangen van (toekomstige) slachtoffers, nabestaanden en de samenleving als geheel bij bewaring van de gegevens, zodat deze in een strafzaak kunnen worden gebruikt voor een onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte bij toepassing van de regeling weigerende observandi, en het belang van de verdachte bij vernietiging van zijn dossier. In ieder geval kan de behandelaar een verzoek van de AGWO afwachten, alvorens het behandeldossier te vernietigen binnen drie maanden. Bij vragen over dit onderwerp wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen beroepsorganisatie.