Is het verstrekken van medische gegevens aan de AGWO veilig?

Behandelaren verstrekken het behandeldossier door het te uploaden in een beveiligd digitaal systeem van de AGWO. Hiervoor ontvangen zij een unieke gebruikersnaam, waarmee zij toegang krijgen tot het beveiligde portaal. Tot de beslissing van de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onherroepelijk is geworden, blijven de gegevens in dit beveiligde portaal. De officier van justitie en de penitentiaire kamer beschikken louter over het advies van de AGWO, waarin abstract staat aangeduid wat voor soort gegevens er zijn aangetroffen en waarin staat beschreven om welke redenen de gegevens bruikbaar worden geacht voor aanvullend onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte. Zij beschikken niet over de behandelgegevens zelf. Alleen de gegevens die door de AGWO bruikbaar worden geacht, worden doorgestuurd naar gedragsdeskundige rapporteurs, die aanvullend onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte verrichten in het kader van de strafzaak. Op alle leden van de AGWO rust een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij bij de uitoefening van hun taak tot hun beschikking krijgen.