Is toestemming van de patiënt nodig voor verstrekking van het behandeldossier?

Nee, de behandelaar is wettelijk verplicht om het volledige behandeldossier aan de AGWO te verstrekken zonder dat zijn patiënt hiervoor toestemming verleent. Deze wettelijke plicht staat beschreven in artikel 37a lid 6 Wetboek van Strafrecht. Met deze wettelijke plicht wordt het beroepsgeheim doorbroken dat op een behandelaar rust op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst. De behandelaar kan dus geen beroep doen op zijn geheimhoudingsplicht of op het daaraan gerelateerde verschoningsrecht. De behandelaar mag zijn patiënt informeren over de verstrekking van het behandeldossier, maar is dit niet verplicht. De officier van justitie informeert de verdachte schriftelijk over de verstrekking van de behandelgegevens en over de inhoud van het advies van de AGWO.