Wat gebeurt er met de medische gegevens na verstrekking door de behandelaar?

De behandelaar levert de behandelgegevens aan in een beveiligd digitaal systeem. De AGWO beoordeelt vervolgens in hoeverre de gegevens bruikbaar zijn voor aanvullend onderzoek naar de geestvermogens van een verdachte in een strafzaak. Gegevens die duiden op de aan- of afwezigheid van een stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens van de verdachte worden abstract in een advies beschreven. Dit advies wordt verstrekt aan de officier van justitie. De behandelgegevens zelf blijven onder de AGWO en worden alleen verstrekt aan gedragsdeskundige rapporteurs als de penitentiaire kamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een machtiging tot verstrekking van deze gegevens heeft afgegeven en deze machtiging onherroepelijk is geworden. Na de verstrekking van de gegevens, vernietigt de AGWO de behandelgegevens. De AGWO informeert de behandelaar over de verstrekking en de vernietiging van de gegevens.

Op de pagina Over de AGWO kunt u meer lezen over de werkwijze van de AGWO en de procedure van advisering.