Wat houdt de Regeling Weigerende Observandi in?

De mogelijkheid om de Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende Observandi (AGWO) in te schakelen om behandelgegevens op te vragen is eind 2019 toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht. Dit betreft de zogenaamde Regeling Weigerende Observandi, die is opgenomen in artikel 37a lid 6 – 9 Wetboek van Strafrecht en nader is uitgewerkt in het Besluit Adviescommissie Gegevensverstrekking Weigerende observandi

Op de pagina Over de wet- en regelgeving leest u meer over de context en het doel van de regeling en u leest er meer over de waarborgen waarmee de regeling is omkleed.